Ve čtvrtek 23.3. proběhla v Psychiatrické léčebně akce s názvem Vítání jara. Loučení se s paní Zimou a vítání veselého a svěžího jara se zúčastnili pacienti a zaměstnanci PL. V průvodu v čele s barevným jarem prošli areálem léčebny a cestou rozdávali úsměvy a pozdravy těm, kteří v průvodu nebyli. V cíli cesty na ně už čekala paní Zima. Ta pak předala svou vládu jaru za doprovodu hudebního pásma, které si za pomoci paní učitelek připravili žáci školy při PL. Závěrem proběhlo pálení vlastnoručně vyrobených figurek Morany.

Pálení Morany

Fotografie je pouze ilustrační.