PROJEKTY

Women For Women, o.p.s. - Obědy pro děti

Women for Women

Obědy pro děti je jedním z projektů obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., která pomáhá rodičům s dětmi, již se ocitli v tíživé životní situaci, kterou nedokážou vlastními silami zvládnout, ale aktivně přistupují k řešení svých problémů. Cílem projektu je pomoci dětem, u kterých si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit obědy ve školních jídelnách. Dětem, jejichž situace je dlouhodobá, které nemají vidinu zlepšení situace a pro které mohou být obědy ve školní jídelně mnohdy jediným pravidelným teplým jídlem.

Webové stránky projektu

Operační program Jan Amos Komenský

OP JAK logo

Číslo výzvy: 02_22_002

Číslo projektu : CZ.02.02.XX/00/22_002/0001667

Název projektu: ZŠ Olomoucká – Šablony I.

Cílem tohoto projektu je zlepšování kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

V období od 1.9. 2022 do 31.12. 2024 dojde v rámci projektu k personálnímu posílení o školního asistenta na detašovaném pracovišti Základní škola při Psychiatrické léčebně Šternberk. Podpořen bude také osobnostně profesní rozvoj pedagogů základní školy.

Webové stránky projektu

EU a mšmt logo

Ovoce, zelenina a mléko do škol

Mléko do škol

Školní projekt se skládá z programů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol, prostřednictvím kterých jsou žákům do základních škol po celé České republice pravidelně zdarma dodávány zdravé svačiny v podobě ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků. Dodávky do škol jsou financovány ze státních prostředků za finanční spoluúčasti Evropské unie.

Cíl projektu:
Cílem projektu je působit na zlepšení stravovacích návyků dětí základních škol. Motivujeme děti ke konzumaci ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků prostřednictvím bezplatně dodávaných produktů přímo do škol. Doprovodná vzdělávací opatření mají za cíl zvyšovat znalost žáků o zemědělské výrobě.

Webové stránky projektu

Doučování žáků škol

NPO doučování

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
Doba realizace: 1. 1. 2022 – 31. 8. 2023
Projekt pokračuje v rámci Národního plánu obnovy.
Popis projektu:
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid 19.
Jde o dlouhodobý program, jehož cílem je pomoci zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID 19.
Cíle projektu:
Zaměřit se na nahrazení výpadku vzdělávání, a to doučováním, které se osvědčilo již na podzim v roce 2021.
Jedná se o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce.
Finančním zdrojem pro realizaci doučování z Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu EU.
„Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“

Webové stránky projektu

Nadace O2 - program Sázej stromy.cz

Nadace O2

Naše škola získala v rámci grantového programu Sázej stromy.cz od Nadace O2 nadační příspěvek ve výši 100 000,-kč. Záměrem projektu je vybudování přírodní klimatické zahrady v areálu školy. Nadační příspěvek bude použit na výsadbu listnatých stromů a keřů.
Podpořeno z programu Sázej stromy.cz.

Webové stránky programu

Green Class

Green class

Název projektu: „ZŠ Šternberk, Olomoucká 76 – Green Class“.

V rámci projektu byla vybudovaná venkovní učebna Green Class – venkovní učebna, která slouží jako tréninkové pracoviště (dílny pro ergoterapii) pro Tranzitní program. Tento projekt je podpořený z evropských fondů.