PROJEKTY

Women For Women, o.p.s. - Obědy pro děti

logo Women for Women

Obědy pro děti je jedním z projektů obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., která pomáhá rodičům s dětmi, již se ocitli v tíživé životní situaci, kterou nedokážou vlastními silami zvládnout, ale aktivně přistupují k řešení svých problémů. Cílem projektu je pomoci dětem, u kterých si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit obědy ve školních jídelnách. Dětem, jejichž situace je dlouhodobá, které nemají vidinu zlepšení situace a pro které mohou být obědy ve školní jídelně mnohdy jediným pravidelným teplým jídlem.

Webové stránky projektu

Operační program Jan Amos Komenský

logo OP JAK

Číslo výzvy: 02_22_002

Číslo projektu : CZ.02.02.XX/00/22_002/0001667

Název projektu: ZŠ Olomoucká – Šablony I.

Cílem tohoto projektu je zlepšování kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

V období od 1.9. 2022 do 31.12. 2024 dojde v rámci projektu k personálnímu posílení o školního asistenta na detašovaném pracovišti Základní škola při Psychiatrické léčebně Šternberk. Podpořen bude také osobnostně profesní rozvoj pedagogů základní školy.

Webové stránky projektu

loga EU a MŠMT

Ovoce, zelenina a mléko do škol

logo Mléko do škol

Školní projekt se skládá z programů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol, prostřednictvím kterých jsou žákům do základních škol po celé České republice pravidelně zdarma dodávány zdravé svačiny v podobě ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků. Dodávky do škol jsou financovány ze státních prostředků za finanční spoluúčasti Evropské unie.

Cíl projektu:
Cílem projektu je působit na zlepšení stravovacích návyků dětí základních škol. Motivujeme děti ke konzumaci ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků prostřednictvím bezplatně dodávaných produktů přímo do škol. Doprovodná vzdělávací opatření mají za cíl zvyšovat znalost žáků o zemědělské výrobě.

Webové stránky projektu

Green Class

loga pro Green class

Název projektu: „ZŠ Šternberk, Olomoucká 76 – Green Class“.

V rámci projektu byla vybudovaná venkovní učebna Green Class – venkovní učebna, která slouží jako tréninkové pracoviště (dílny pro ergoterapii) pro Tranzitní program. Tento projekt je podpořený z evropských fondů.

Nadace O2 - program Sázej stromy.cz

logo Nadace O2
logo Sázej stromy

Naše škola získala v rámci grantového programu Sázej stromy.cz od Nadace O2 nadační příspěvek ve výši 100 000,-kč. Záměrem projektu je vybudování přírodní klimatické zahrady v areálu školy. Nadační příspěvek bude použit na výsadbu listnatých stromů a keřů.
Podpořeno z programu Sázej stromy.cz.

Webové stránky programu

Projekt Příspěvky na obědy do škol v Olomouckém kraji

Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2023

logo Olomoucký kraj

Název projektu: Přírodní zahrada ožívá

Projekt byl zaměřen na rozvíjení kompetencí a znalostí žáků v oblasti EVVO, posílení výuky venku v přírodní zahradě a zvýšení podílu využívání přírodní učebny pro realizaci výuky. V rámci projektu byla přírodní zahrada vybavena meteorologickými přístroji umístěnými v meteorologické budce, badatelskými pomůckami a vybavením na zpracování produktů ze školní zahrady.

Digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence – Realizace investice Národního plánu obnovy - Komponenta 3.1

loga pro projekty NPO

Název programu: Národní plán obnovy – Prevence digitální propasti
Doba realizace: 2023

Popis projektu:
Cílem je zpřístupnění mobilních digitálních technologií ve vzdělávání všem žákům i těm, kteří jsou znevýhodněni tím, že nemají vlastní zařízení.

„Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“

Webové stránky projektu

Digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence - Realizace investice Národního plánu obnovy – Komponenta 3.1

loga pro projekty NPO

Název programu: Národní plán obnovy – Digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence
Doba realizace: 2023

Popis projektu:
Cílem je vybavení žáků pokročilými digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí.

„Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“

Webové stránky projektu