O NÁS

Pracoviště na Olomoucké 173, Šternberk je odloučené pracoviště ZŠ Šternberk, Olomoucká 76. Jedná se o základní školu při zdravotnickém zařízení umístěnou v areálu Psychiatrické léčebny Šternberk s kapacitou 40 žáků.

Škola má k dispozici samostatnou budovu se třemi učebnami a další dvě učebny umístěné přímo v budově dětského oddělení. Zajišťuje vzdělávání žáků hospitalizovaných na dětském oddělení Psychiatrické léčebny Šternberk se zdravotním znevýhodněním či oslabením. Vzdělávací strategie u těchto žáků dodržuje rámec zpracovaného ŠVP a současně respektuje požadavky kmenové školy i aktuální zdravotní stav každého žáka. Vzhledem k vytíženosti dětského oddělení je tato součást téměř zcela kapacitně zaplněna.